Benvidos-as ó Club Remo do Miño!

Nos prace presentar o sitio web do Club Remo do Miño, asociación deportiva galega especializada en remo, con case 50 anos de historia e localizada na marxe norte do río Miño o seu paso pola vila de Tui en Pontevedra-Galicia. 
Durante a tempada o clube realiza diferentes tipos de actividades, todas relacionadas co remo e dirixidas a todas as idades. 
Campus en periodos vacacionais, cursos de iniciación para adultos, adestramento de tecnificación deportiva para remeiros-as novos-as, adestramento de alto rendimiento, organización de regatas e clinics de formación para adestradores-as son as nosas actividades principais. 
Se tes interese en coñecer e sobre todo practicar este apaixoante deporte non dubides en contactar con nós, esperamoste!


¡Bienvenidos-as al Club Remo do Miño!

Nos complace presentar el sitio web del Club Remo do Miño, asociación deportiva gallega especializada en remo, con casi 50 anos de historia y localizada en la margen norte del río Miño a su paso por la villa de Tui, en Pontevedra-Galicia. 
Durante toda la temporada el club realiza diferentes tipos de actividades, todas relacionadas con el remo y dirigidas a todas las edades. 
Campus en periodos vacacionales, cursos de iniciación para adultos, entrenamiento de tecnificación deportiva para remeros-as jóvenes, entrenamiento de alto rendimiento, organización de regatas y clinics de formación para entrenadores-as son nuestras actividades principales.
Si tienes interés en conocer y sobre todo practicar este apasionante deporte no dudes en contactar con nosotros ¡te esperamos!


Welcome to Club Remo do Miño!

We are pleased to present the website of the Club Remo do Miño, a Galician sports association specialized in rowing, with almost 50 years of history and located on the north bank of the Miño River as it passes through the town of Tui, in Pontevedra-Galicia.
Throughout the season the club carries out different types of activities, all of them related to rowing and aimed at all ages. 
Campus in holiday periods, initiation courses for adults, sports technical training for young rowers, high performance training, organization of races and training clinics for coaches are our main activities.
If you are interested in knowing and especially practicing this exciting sport, do not hesitate to contact us, we are waiting for you!